ξυλλαμβανω

ξυλλαμβανω
    ξυλλαμβάνω
    συλ-λαμβάνω
    (βᾰ) (fut. συλλήψομαι, aor. 2 συνέλαβον, pf. συνείληφα)
    1) собирать, соединять, объединять
    

(τοὺς περιγενομένους τῆς στρατιῆς Her.; ἁπάσας τὰς δυνάμεις Plat.)

    ἑνὴ ἔπεϊ πάντα συλλαβόντα εἰπεῖν Her. — чтобы охватить все (это) в одном слове, т.е. одним словом, короче говоря;
    ξ. εἰς ταὐτό Plat. — объединять в одну группу, сводить воедино

    2) закрывать
    

(τὸ στόμα τε καὴ ὀφθαλμούς Plat.)

    σ. τὸ στόμα τινός Arst. — зажимать рот кому-л.

    3) забирать (с собою), уводить
    

(τινά Soph., Eur., Arph., NT.)

    ξ. ἑαυτὸν ἐκ τῆς γῆς Soph. — поспешно уходить из страны

    4) захватывать
    

σ. τινὰ ζῶντα Eur. — захватывать кого-л. живьем;

    σ. τινὰ ὅμηρον Eur. — брать кого-л. в качестве заложника;
    κόμην συλλαβεῖν χερί Soph. — схватиться руками за волосы;
    συλλαβεῖν τέττιγα τοῦ πτεροῦ Luc. — поймать цикаду за крылышко

    5) задерживать, подвергать аресту
    

(τινά Soph.)

    σ. ἐπὴ θανάτῳ Isocr., Luc. — арестовать для предания смерти

    6) охватывать
    

πάντα σ. τὸν λόγον Her. — охватывать вопрос полностью;

    ξ. τῷ λόγῳ τι Plat. — выражать что-л. словами

    7) усваивать
    

(τέν Ἑλλάδα γλῶσσαν Her.)

    ἄτεγκτον συλλαβοῦσα καρδίαν Eur. — обладательница неумолимого сердца, жестокосердая

    8) постигать, понимать
    

(τι Plat.)

    σ. τὸ χρηστήριον Her. — понять смысл прорицания

    9) принимать в себя
    

(τὸ σπέρμα Arst.)

    συλλαβεῖν τὸ ἔμβρυον Luc. — понести, забеременеть

    10) становиться беременной
    

(τὸ θῆλυ συλλαμβάνει Arst.; συνέλαβεν ἥ γυνέ αὐτοῦ NT.)

    11) тж. med. помогать, оказывать поддержку
    

(τοῖς ἀθύμοις Soph.; τῇ πόλει Arph.; τινί NT.)

    σ. τινί τινος Eur., Xen., τινί τι Her., Xen. и τινὴ εἴς τι Xen. — помогать кому-л. в чем-л.;
    σ. τινί τινι Dem. — помогать кому-л. чем-л.;
    σ. εἴς τι Xen. — содействовать или способствовать чему-л.;
    νόσου κάμνοντι συλλαβέσθαι Soph. — помочь больному в его страданиях;
    οὐχ ἥκιστα συλλαβεῖν τινος Thuc. — немало способствовать чему-л.;
    συλλαβέσθαι τοῦ στρατεύματος Her. — принять участие в походе;
    ξύμ μοι λάβεσθε τοῦ μύθου Plat. — помогите мне в (моем) повествовании


Древнегреческо-русский словарь - М.: ГИИНС. . 1958.

Смотреть что такое "ξυλλαμβανω" в других словарях:

  • ξυλλαμβάνω — συλλαμβάνω collect pres subj act 1st sg συλλαμβάνω collect pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»